Profil             Kontakt

 

 

Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení:

 

Ø       Revízie a kontroly elektrických spotrebičov

Ø       Revízie a kontroly ručného naradia

Ø       Bleskozvodov

Ø       Elektrických zariadení (pracovných) strojov

Ø       Elektrické inštalácie budov

 

Výroba rozvádzačov NN:

 

Ø       Bytové rozvádzače

Ø       Staveniskové rozvádzače

Ø       Dátové rozvádzače

Ø       Zásuvkové skrine

Ø       Elektromerové rozvádzače

Ø      Technologické rozvádzače

 

Projektovanie elektrických zariadení:

 

Ø      NN Prípojky

Ø      Elektroinštalácie

Ø       Bleskozvody