Profil              Služby            Kontakt

 

PROFIL SPOLOČNOSTI

 

 

Spoločnosť WELD TECHNOLOGY, spol. s r.o. je nezávislou odbornou kanceláriou v oblasti zvárania, zlievarenstva, metalurgiou a elektrotechnikou.

 

V oblasti zvárania vykonávame koordináciu vo zváraní a zváračský dozor.

 

Výskum a vývoj zabezpečujeme vo zváraní, žiarovom striekaní a metalurgii

 

V oblasti elektrotechniky vykonávame činnosti v oblasti montáží, výroby, rekonštrukcií, opráv a údržby, odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení a projekčnú činnosť na stavebne povolenie, realizačné projekty a projekty skutočného vyhotovenia.

 

Zároveň ponúkame komplexné služby požiarnej ochrane a BOZP